Visual Safety - Binnenbelijning - Buitenbelijning - Thermoplastiek - Intern verkeersplan

ACTIVITEITEN EN AANBOD

Intern verkeersplan

Doordachte verkeersflow

Door het opstellen van een intern verkeersplan dragen we sterk bij tot een logische en doordachte verkeersflow. Bij bedrijfsterreinen, laadkaaien, ondergrondse parkings, wandel- en fietszones betekent dit een gevoelige verbetering van de doorstroming, een aanzienlijke tijdswinst en een sterk verhoogd veiligheidsaspect voor alle gebruikers. Dit is enkel mogelijk door onze ervaring en toewijding aan jullie project.

Bij Visual safety beperken we ons niet enkel tot het aanbrengen van markeringen en signalisatie. Daar waar verschillende weggebruikers zoals wagens, vrachtwagens, heftrucks, fietsers en voetgangers een gemeenschappelijk terrein moeten delen, kan er immers niet genoeg aandacht besteed worden aan de veiligheid, het scheiden van mens en machine.
We brengen uw huidige verkeerssituatie in kaart en schetsen de verschillende scenario’s in en rondom uw gebouwen. Hiervoor maken we een risicoanalyse van mens en machines. Dan pas kan op basis van de verkeersbewegingen de risicoanalyse gemaakt worden van de locatie.

Het plan omvat:

  • Weergave van de gevaarlijke punten
  • Berekening van de risico’s op een ongeval
  • Maatregelen om ongevallen te voorkomen en de veiligheid van medewerkers te verhogen.
  • Berekenen van het ‘restrisico’ nadat maatregelen genomen zijn.

Samen met jullie gaan we aan de hand van jullie intern verkeersplan kijken welke producten we op welke punten kunnen aanbrengen dit voornamelijk afhankelijk van de belasting van het verkeer.