Onze diensten

Binnenbelijning - Visual Safety
Binnenbelijning

Goede belijning en markeringen aanbrengen draagt bij tot de efficientie van uw terrein, parking en operationele ruimte. Dit voor een betere circulatie van de voertuigen en het optimale gebruik van de ruimte.

buitenbelijning-visual-safety
Buitenbelijning

Goede belijning en markeringen aanbrengen draagt bij tot de efficientie van uw terrein, parking en operationele ruimte. Dit voor een betere circulatie van de voertuigen en het optimale gebruik van de ruimte.

Intern verkeersplan - Visual Safety
Signalisatie

Wanneer jullie op jullie terreinen, parkings en operationele ruimtes een goede signalisatie hebben draagt dit onrechtstreeks bij tot de veiligheid op jullie terreinen.

Thermoplastiek - Visual Safety
Thermoplastiek

Deze markeringen worden toegepast als duurzame markeringen op wegen, kruispunten, parkeer-, opslag- en speelplaatsen, vliegvelden, in havengebieden en eigenlijk overal waar een duidelijke markering is gewenst of vereist.

Wegnemen markeringen - Visual Safety
Verwijderen markeringen

Wijzigingen omwille van een nieuw verkeersplan, interne wijzigingen in jullie operationele ruimtes, op jullie terreinen of een herschikking van jullie parking hebben tot gevolg dat de huidige belijning niet meer correct zal zijn.

Intern verkeersplan - Visual Safety
Intern verkeersplan

Door het opstellen van een intern verkeersplan dragen we sterk bij tot een logische en doordachte verkeersflow.

Goede belijning en markeringen aanbrengen draagt bij tot de efficientie van uw terrein, parking en operationele ruimte. Dit voor een betere circulatie van de voertuigen en het optimale gebruik van de ruimte. Door een goed intern verkeersplan op te maken zullen we samen met jullie kijken om mens en machine te scheiden van elkaar.

Vooraleer de markeringen aangebracht worden is het belangrijk om een gepaste voorbereiding van de ondergrond te doen. Samen met jullie bekijken we welke het best geschikt is voor jullie project.

Afhankelijk van jullie belasting van verkeer zullen onze specialisten met jullie overlopen welke verf of materiaal we het best kunnen gebruiken.

Kortom, samen met jullie kijken we wat de beste oplossing is voor jullie en welke materialen we best gebruiken om tot een goed eindresultaat voor jullie te komen.

Thermoplastiek - Visual Safety
Buitenbelijning - Visual Safety

Goede belijning en markeringen aanbrengen draagt bij tot de efficientie van uw terrein, parking en operationele ruimte. Dit voor een betere circulatie van de voertuigen en het optimale gebruik van de ruimte. Door een goed intern verkeersplan op te maken zullen we samen met jullie kijken om mens en machine te scheiden van elkaar.

Vooraleer de markeringen aangebracht worden is het belangrijk om een gepaste voorbereiding van de ondergrond te doen. Samen met jullie bekijken we welke het best geschikt is voor jullie project.

Afhankelijk van jullie belasting van verkeer zullen onze specialisten met jullie overlopen welke verf of materiaal we het best kunnen gebruiken. De meest gebruikte producten is de wegenverf type A die verkrijgbaar is in verschillende ral kleuren en eventueel nagestrooid kan worden met glasparels om ‘s nachts op te lichten of de koudplast die vooral gebruikt wordt waar er intensieve belasting is van verkeer omwille dat dit een duurzamere oplossing is.

Kortom, samen met jullie kijken we wat de beste oplossing is voor jullie en welke materialen we best gebruiken om tot een goed eindresultaat voor jullie te komen.

Signalisatie en veiligheid zijn 2 woorden die niet zonder elkaar kunnen.

Wanneer jullie op jullie terreinen, parkings en operationele ruimtes een goede signalisatie hebben draagt dit onrechtstreeks bij tot de veiligheid op jullie terreinen.
Vermits signalisatie een universele taal spreekt zullen ook jouw klanten, chauffeurs en bezoekers deze begrijpen en zal onrechtstreeks de veiligheid verhoogt worden.

Visual safety kan jullie partner zijn in het leveren en plaatsen van buitensignalisatie, binnensignalisatie, afbakeningen, snelheidsremmers, veiligheidssignalisatie, aanrijbeveiliging en zoveel meer.

Zowel standaard borden als borden op jullie maat zijn voor ons geen enkel probleem.

Alles om mens en machine te scheiden en de veiligheid op jullie terreinen, parkings en operationele ruimtes te verhogen.

Deze markeringen worden toegepast als duurzame markeringen op wegen, kruispunten, parkeer-, opslag- en speelplaatsen, vliegvelden, in havengebieden en eigenlijk overal waar een duidelijke markering is gewenst of vereist. Voordeel is dat deze markeringen gemakkelijk en snel aangebracht kunnen worden, alle kleuren en vormen mogelijk zijn, zelfs logo’s, emblemen of speelplaatsspelletjes, het een lange levensduur heeft en bestand is tegen motorbrandstoffen, oliën, strooizout en water die op het wegdek voorkomen.

Visual safety denkt graag creatief met jullie mee om jullie project eruit te laten springen.

Thermoplastiek - Visual Safety

Wijzigingen omwille van een nieuw verkeersplan, interne wijzigingen in jullie operationele ruimtes, op jullie terreinen of een herschikking van jullie parking hebben tot gevolg dat de huidige belijning niet meer correct zal zijn. Vooraleer er nieuwe geplaatst wordt zal de oude verwijderd moeten worden. Afhankelijk van jullie ondergrond en de bestaande zal dit zandstralen, kogelstralen, schuren, frezen,… zijn.

Visual safety kan jullie partner zijn voor het verwijderen van jullie huidige markeringen.

Verwijderen markeringen - Visual Safety
Doordachte verkeersflow

Door het opstellen van een intern verkeersplan dragen we sterk bij tot een logische en doordachte verkeersflow. Bij bedrijfsterreinen, laadkaaien, ondergrondse parkings, wandel- en fietszones betekent dit een gevoelige verbetering van de doorstroming, een aanzienlijke tijdswinst en een sterk verhoogd veiligheidsaspect voor alle gebruikers. Dit is enkel mogelijk door onze ervaring en toewijding aan jullie project.

Bij Visual safety beperken we ons niet enkel tot het aanbrengen van markeringen en signalisatie. Daar waar verschillende weggebruikers zoals wagens, vrachtwagens, heftrucks, fietsers en voetgangers een gemeenschappelijk terrein moeten delen, kan er immers niet genoeg aandacht besteed worden aan de veiligheid, het scheiden van mens en machine.
We brengen uw huidige verkeerssituatie in kaart en schetsen de verschillende scenario’s in en rondom uw gebouwen. Hiervoor maken we een risicoanalyse van mens en machines. Dan pas kan op basis van de verkeersbewegingen de risicoanalyse gemaakt worden van de locatie.

Het plan omvat:

  • Weergave van de gevaarlijke punten
  • Berekening van de risico’s op een ongeval
  • Maatregelen om ongevallen te voorkomen en de veiligheid van medewerkers te verhogen.
  • Berekenen van het ‘restrisico’ nadat maatregelen genomen zijn.

Samen met jullie gaan we aan de hand van jullie intern verkeersplan kijken welke producten we op welke punten kunnen aanbrengen dit voornamelijk afhankelijk van de belasting van het verkeer.